-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์

รหัสโรงเรียน : 14100009

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 200 หมู่ที่ 9 ท่าเรือ-ท่าลาน จำปา ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130

โทรศัพท์ : 035-341020

แฟกซ์ : 035-341020

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์

-- advertisement --