-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโกรกพระพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโกรกพระพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 60100021

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค์ 60170

โทรศัพท์ : 056291009

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโกรกพระพิทยาคม

-- advertisement --