-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโคกกลอยวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโคกกลอยวิทยา

รหัสโรงเรียน : 82100003

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 11/1 หมู่ที่ 2 เพชรเกษม โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา 82140

โทรศัพท์ : 076581480-1

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโคกกลอยวิทยา

-- advertisement --