-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโพฒิสารศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโพฒิสารศึกษา

รหัสโรงเรียน : 60100018

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ที่อยู่ : ง38/9 ดาวดึงส์ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056221332

แฟกซ์ : 056223373

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโพฒิสารศึกษา

-- advertisement --