-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโพธิวัฒน์พิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโพธิวัฒน์พิทยา

รหัสโรงเรียน : 26100001

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 42 ม.3 วัดหนองโพธิ์ ศรีนาวา เมืองนครนายก นครนายก 26000

โทรศัพท์ : 037-386312

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโพธิวัฒน์พิทยา

-- advertisement --