-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโพธิ์พรรณวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโพธิ์พรรณวิทยา

รหัสโรงเรียน : 30100034

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 193 มิตรภาพ-หนองคาย ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ : 044-243919

แฟกซ์ : 044-261425

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโพธิ์พรรณวิทยา

-- advertisement --