-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ

รหัสโรงเรียน : 81100001

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 87 อุตรกิจ ปากน้ำ เมืองกระบี่ กระบี่ 81000

โทรศัพท์ : 075611091

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ

-- advertisement --