-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา

รหัสโรงเรียน : 40100132

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 630 ม.3 ภูเวียง ภูเวียง ขอนแก่น 40150

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโรจน์วิมลศึกษา

-- advertisement --