-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโรซารีโอวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโรซารีโอวิทยา

รหัสโรงเรียน : 43100011

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 119/1 แก้ววรวุฒิ เวียงคุก เมืองหนองคาย หนองคาย 43000

โทรศัพท์ : 042438104

แฟกซ์ : 042438231

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโรซารีโอวิทยา

-- advertisement --