-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโสภณวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโสภณวิทยา

รหัสโรงเรียน : 80100008

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

ที่อยู่ : 64 ศรีธรรมโศก ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ : 075342885

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโสภณวิทยา

-- advertisement --