-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโสมาภา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโสมาภา

รหัสโรงเรียน : 10100429

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมอนุบาล – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 50/141-142 สุขาภิบาล 1 คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์ : 02-3777666-7,027348865

แฟกซ์ : 02-3777232

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโสมาภา

-- advertisement --