-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนใจเพียรวิทยานุสรณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนใจเพียรวิทยานุสรณ์

รหัสโรงเรียน : 17100009

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 150 ถอนสมอ ท่าช้าง สิงห์บุรี 16140

โทรศัพท์ : 036-025950-24

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนใจเพียรวิทยานุสรณ์

-- advertisement --