-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนใบบุญป่าซาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนใบบุญป่าซาง

รหัสโรงเรียน : 51100020

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 84/2 หมู่ที่ 3 ป่าซาง-ลี้ ป่าซาง ป่าซาง ลำพูน 51120

โทรศัพท์ : 053557500

แฟกซ์ : 053557500

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนใบบุญป่าซาง

-- advertisement --