-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนไกรลาศศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนไกรลาศศึกษา

รหัสโรงเรียน : 13100064

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 199 หมู่ที่ 11 ซอย กม 27 พหลโยธิน คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี 12130

โทรศัพท์ : 02-5312864

แฟกซ์ : 02-9949209

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนไกรลาศศึกษา

-- advertisement --