-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนไชยมนัสศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนไชยมนัสศึกษา

รหัสโรงเรียน : 30100020

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 361 ซอย 3 ไชยณรงค์ ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ : 044-254892,044-254432

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนไชยมนัสศึกษา

-- advertisement --