-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนไทยคริสเตียนสะพานเหลือง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนไทยคริสเตียนสะพานเหลือง

รหัสโรงเรียน : 10100929

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 586 พระราม 4 มหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : 02-2343730

แฟกซ์ : 02-2343734

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนไทยคริสเตียนสะพานเหลือง

-- advertisement --