-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา

รหัสโรงเรียน : 19100009

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 230 พระพายัพ แก่งคอย แก่งคอย สระบุรี 18110

โทรศัพท์ : 036-320543

แฟกซ์ : 036-320698

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนไพฑูรย์วิทยา

-- advertisement --