-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนไพบูลย์วิทยาเต่านอ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนไพบูลย์วิทยาเต่านอ

รหัสโรงเรียน : 40100273

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : อนุบาล 1 – อนุบาล 3

ที่อยู่ : 236 หมู่ที่ 7 ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนไพบูลย์วิทยาเต่านอ

-- advertisement --