-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนไมตรีจิตวิทยาทาน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนไมตรีจิตวิทยาทาน

รหัสโรงเรียน : 10100975

ประเภท : โรงเรียนสามัญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 (ป.1) – ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ป.6)

ที่อยู่ : 119 ไมตรีจิต 14 ไมตรีจิต สามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทรศัพท์ : 02-9932468

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนไมตรีจิตวิทยาทาน

-- advertisement --