-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกวดวิชาภาวิณีวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกวดวิชาภาวิณีวิทยา

รหัสโรงเรียน : 51200014

ประเภท : โรงเรียนกวดวิชา

ที่อยู่ : 339 sหมู่ที่ 4 เจริญราษฎร์ ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูน 51000

โทรศัพท์ : 0-53531100, 0818836926

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกวดวิชาภาวิณีวิทยา

-- advertisement --