-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกวดวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกวดวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

รหัสโรงเรียน : 51200046

ประเภท : โรงเรียนกวดวิชา

ที่อยู่ : 198/2 จามเทวี ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูน 51000

โทรศัพท์ : 083-2020830

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกวดวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

-- advertisement --