-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกวดวิชาสันกำแพง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกวดวิชาสันกำแพง

รหัสโรงเรียน : 50200301

ประเภท : โรงเรียนกวดวิชา

ที่อยู่ : 111 หมู่ที่ 8 ซอยเทพบุตร เชียงใหม่-สันกำแพง สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่ 50130

โทรศัพท์ : 053331696

แฟกซ์ : 053332234

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกวดวิชาสันกำแพง

-- advertisement --