-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกวดวิชาอัจฉริยะบัณฑิต (โฮมเซ็นเตอร์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกวดวิชาอัจฉริยะบัณฑิต (โฮมเซ็นเตอร์)

รหัสโรงเรียน : 56200003

ประเภท : โรงเรียนกวดวิชา

ที่อยู่ : 1007/17-18 พหลโยธิน เวียง เมืองพะเยา พะเยา 56000

โทรศัพท์ : 015955755

แฟกซ์ : 054431173

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกวดวิชาอัจฉริยะบัณฑิต (โฮมเซ็นเตอร์)

-- advertisement --