-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกวดวิชาอุดมปัญญา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกวดวิชาอุดมปัญญา

รหัสโรงเรียน : 50200064

ประเภท : โรงเรียนกวดวิชา

ที่อยู่ : 283/2 ช้างคลาน ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกวดวิชาอุดมปัญญา

-- advertisement --