-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกวดวิชาเพ็งใย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกวดวิชาเพ็งใย

รหัสโรงเรียน : 52200090

ประเภท : โรงเรียนกวดวิชา

ที่อยู่ : 229 หมู่ที่ 9 ซอย 3 สามัคคีราษฎร์ แจ้ห่ม แจ้ห่ม ลำปาง 52120

โทรศัพท์ : 054-271153

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกวดวิชาเพ็งใย

-- advertisement --