-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนคลังปัญญา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนคลังปัญญา

รหัสโรงเรียน : 36200053

ประเภท : โรงเรียนกวดวิชา

ที่อยู่ : 264 หมู่ที่ 3 ผักปัง ภูเขียว ชัยภูมิ 36110

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนคลังปัญญา

-- advertisement --