-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบัณฑิตปรัชญา ขอนแก่น

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบัณฑิตปรัชญา ขอนแก่น

รหัสโรงเรียน : 40200021

ประเภท : โรงเรียนกวดวิชา

ที่อยู่ : 684/43-45 หน้าเมือง ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบัณฑิตปรัชญา ขอนแก่น

-- advertisement --