-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนปัญญากาญจน์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนปัญญากาญจน์

รหัสโรงเรียน : 76200007

ประเภท : โรงเรียนกวดวิชา

ที่อยู่ : 405/13 หมู่ที่ 1 สายกลาง ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี 76130

โทรศัพท์ : 032771321

แฟกซ์ : 032771321

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนปัญญากาญจน์

-- advertisement --