โลโก้โรงเรียนพัฒนาทุนปัญญา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพัฒนาทุนปัญญา

รหัสโรงเรียน : 34200133

ประเภท : โรงเรียนกวดวิชา

ที่อยู่ : 22 และ 22/1 หมู่ที่ 18 ชยางกูร ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์ : 0814515318

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพัฒนาทุนปัญญา