-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพัฒนาศักยภาพมายดีเอ็นเอ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพัฒนาศักยภาพมายดีเอ็นเอ

รหัสโรงเรียน : 10200805

ประเภท : โรงเรียนกวดวิชา

ที่อยู่ : 193/80 อาคารเลครัชดาออฟฟิสคอมเพล็กซ์ ชั้น 19 โซนดี รัชดาภิเษก คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 02 2640350

แฟกซ์ : 02 2640351

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพัฒนาศักยภาพมายดีเอ็นเอ

-- advertisement --