-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนภาษาบีซี ทีชชิ่ง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนภาษาบีซี ทีชชิ่ง

รหัสโรงเรียน : 10200811

ประเภท : โรงเรียนกวดวิชา

ที่อยู่ : อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น2 ซ.จุฬาลงกรณ์64 พญาไท วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 02 6575655

แฟกซ์ : 02 2535311

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนภาษาบีซี ทีชชิ่ง

-- advertisement --