-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนรักเรียนรู้

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนรักเรียนรู้

รหัสโรงเรียน : 40200277

ประเภท : โรงเรียนกวดวิชา

ที่อยู่ : 123 หมู่ที่ 16 ห้อง 234-236 ชั้น 2 ศูนย์อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มิตรภาพ ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนรักเรียนรู้

-- advertisement --