-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนศูนย์วิชาการวิทย์-คณิต

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศูนย์วิชาการวิทย์-คณิต

รหัสโรงเรียน : 10202613

ประเภท : โรงเรียนกวดวิชา

ที่อยู่ : 460/3-7 ซอยสยามสแควร์ 8 พระราม 1 ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 02-6584441

แฟกซ์ : 02-6581766,02-6584273

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศูนย์วิชาการวิทย์-คณิต

-- advertisement --