-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนศูนย์วิชาการอาจารย์ชูชาติ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศูนย์วิชาการอาจารย์ชูชาติ

รหัสโรงเรียน : 10202842

ประเภท : โรงเรียนกวดวิชา

ที่อยู่ : 1221/23 หมู่บ้านเอื้อสุข ซอย 7 พัฒนาการ สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ : 02-3222633

แฟกซ์ : 02-3226809

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศูนย์วิชาการอาจารย์ชูชาติ

-- advertisement --