โลโก้โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ นิวเจเนเรชั่น

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ นิวเจเนเรชั่น

รหัสโรงเรียน : 40200286

ประเภท : โรงเรียนกวดวิชา

ที่อยู่ : 212/161 หมู่ที่2 เซ็นทาราซิติ้ ชาตะผดุง ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ นิวเจเนเรชั่น