โลโก้โรงเรียนเชียงรายปัญญาดี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเชียงรายปัญญาดี

รหัสโรงเรียน : 57200034

ประเภท : โรงเรียนกวดวิชา

ที่อยู่ : 27 หมู่ที่ 5 เด่นห้า-ดงมะดะ รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000

โทรศัพท์ : 053-758940

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเชียงรายปัญญาดี