-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเตรียมวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเตรียมวิทยา

รหัสโรงเรียน : 10202609

ประเภท : โรงเรียนกวดวิชา

ที่อยู่ : 320-322 ชั้น 2 , 3, 4 ซอยสยามสแควร์ 4 พระราม 1 ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 02-2552645,02-2518595

แฟกซ์ : 02-2518595, 02-2552645

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเตรียมวิทยา

-- advertisement --