-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเตรียมศึกษาบางกะปิ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเตรียมศึกษาบางกะปิ

รหัสโรงเรียน : 10202551

ประเภท : โรงเรียนกวดวิชา

ที่อยู่ : 52/75-6 ซอย 101/3 ลาดพร้าว คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์ : 02-3702809

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเตรียมศึกษาบางกะปิ

-- advertisement --