-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเลิศพิชญศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเลิศพิชญศึกษา

รหัสโรงเรียน : 76200004

ประเภท : โรงเรียนกวดวิชา

ที่อยู่ : 6 เทเวศร์ ท่าราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเลิศพิชญศึกษา

-- advertisement --