-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเสริมศึกษาทอแสง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเสริมศึกษาทอแสง

รหัสโรงเรียน : 50200336

ประเภท : โรงเรียนกวดวิชา

ที่อยู่ : 225/306 อาคารโครงการกาดฝรั่ง วิลเลจ(ชั้น2) หมู่ที่13 เชียงใหม่-ฮอด บ้านแหวน หางดง เชียงใหม่ 50230

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเสริมศึกษาทอแสง

-- advertisement --