โลโก้โรงเรียนจินต์วดีการดนตรี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนจินต์วดีการดนตรี

รหัสโรงเรียน : 13200112

ประเภท : โรงเรียนศิลปะและกีฬา

ที่อยู่ : 203/9-12 หมู่ที่ 1 นาวงประชาพัฒนา หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ : 02-9291834

แฟกซ์ : 02-9291803

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนจินต์วดีการดนตรี