โลโก้โรงเรียนดนตรีดีมาส

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนดนตรีดีมาส

รหัสโรงเรียน : 10203432

ประเภท : โรงเรียนศิลปะและกีฬา

ที่อยู่ : 170/2 ซอยเย็นอากาศ 2 เย็นอากาศ ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02-2499345

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนดนตรีดีมาส