โลโก้โรงเรียนดนตรีพร้อมพลัน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนดนตรีพร้อมพลัน

รหัสโรงเรียน : 10204649

ประเภท : โรงเรียนศิลปะและกีฬา

ที่อยู่ : 39/28 ซอยลาดพร้าว 23 ลาดพร้าว จันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนดนตรีพร้อมพลัน