-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนดนตรียามาฮ่า ราชบุรี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนดนตรียามาฮ่า ราชบุรี

รหัสโรงเรียน : 70200073

ประเภท : โรงเรียนศิลปะและกีฬา

ที่อยู่ : 269/11-13 ศรีสุริยวงศ์ หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032-311200

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนดนตรียามาฮ่า ราชบุรี

-- advertisement --