-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เอ็มโพเรี่ยม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เอ็มโพเรี่ยม

รหัสโรงเรียน : 10202831

ประเภท : โรงเรียนศิลปะและกีฬา

ที่อยู่ : 622 อาคารเอ็มโพเรี่ยมทาวเวอร์ ชั้น 29 สุขุมวิท 24 คลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 02-6648951-3

แฟกซ์ : 02-6648955

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนดนตรีสยามกลการ เอ็มโพเรี่ยม

-- advertisement --