โลโก้โรงเรียนดนตรีหาดใหญ่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนดนตรีหาดใหญ่

รหัสโรงเรียน : 90200216

ประเภท : โรงเรียนศิลปะและกีฬา

ที่อยู่ : 392/1 ประชายินดี หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 074-230644

แฟกซ์ : 074-232588

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนดนตรีหาดใหญ่