โลโก้โรงเรียนดนตรีเคพีเอ็น ถนนนราธิวาส ๒๔

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนดนตรีเคพีเอ็น ถนนนราธิวาส ๒๔

รหัสโรงเรียน : 10200418

ประเภท : โรงเรียนศิลปะและกีฬา

ที่อยู่ : 297/440 และ96/441 ซ.นราธิวาสราชนครินทร์ ๒๔ สาธุประดิษฐ์ ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนดนตรีเคพีเอ็น ถนนนราธิวาส ๒๔