โลโก้โรงเรียนดนตรีเสียงสวรรค์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนดนตรีเสียงสวรรค์

รหัสโรงเรียน : 10202987

ประเภท : โรงเรียนศิลปะและกีฬา

ที่อยู่ : 202/41 ซอยพัฒนาการ 65 พัฒนาการ ประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ : 02-7223468

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนดนตรีเสียงสวรรค์