โลโก้โรงเรียนดุริยะศัพท์การดนตรีและนาฎศิลป์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนดุริยะศัพท์การดนตรีและนาฎศิลป์

รหัสโรงเรียน : 12200011

ประเภท : โรงเรียนศิลปะและกีฬา

ที่อยู่ : 49/2 ประชาราษฎร์ ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 02-5261402, 02-9685130 กด 0

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนดุริยะศัพท์การดนตรีและนาฎศิลป์