-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดนตรีไทย ป.แสงทับทิมและนาฏศิลป์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดนตรีไทย ป.แสงทับทิมและนาฏศิลป์

รหัสโรงเรียน : 83200085

ประเภท : โรงเรียนศิลปะและกีฬา

ที่อยู่ : 23/8 หมู่ที่ 3 ขวาง วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ : 085-7816653

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดนตรีไทย ป.แสงทับทิมและนาฏศิลป์

-- advertisement --